Bokstoff

Her finner du lenker til sider med bokstoff og annet aktuelt.

 • BOKNETT: Portal med relevant stoff, enten du jobber i bokbransjen eller er interessert i litteratur.
 • LITTERATURNETTET: Informasjon om forfattere og litteratur. 
 • NORSK FORFATTERSENTRUM: Formidler forfatterbesøk og organiserer turneer.
 • DEN NORSKE FORFATTERFORENING: Forening for forfattere som skriver skjønnlitteratur for voksne.
 • DRAMATIKERFORBUNDET: Norske Dramatikeres forund (NDF) er en selvstendig skribentorganisjon med formål å ivareta norske dramatikeres kunstneriske og økonomiske interesser, samt fremme norsk samtidsdramatikk.
 • KRITIKERLAGET: Medlemsorganisasjon for norske kritikere.
 • NORSK OVERSETTERFORENING: Forening for norske skjønnlitterære oversettere.
 • DEN NORSKE FORLEGGERFORENING: Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon for forlag som representerer den vesentlige del av bokomsetningen i Norge. Foreningen tar hånd om fellestiltak og service overfor medlemsforlagene og har en bred kontaktflate overfor myndigheter, organisasjoner og presse i inn- og utland.
 • KOPINOR: Kopinor er en organisasjon av rettighetshavere, stiftet 1980. Kopinor representerer opphavsmenn og utgivere til stoffet i bøker, aviser, tidsskrifter, noter og lignende publikasjoner.
 • NORWACO: Norwaco er en medlemsorganisasjon som forvalter opphavsrettigheter. De 34 organisasjonene som er medlemmer, omfatter mer enn 35.000 individuelle rettighetshavere, dvs. opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter.
 • NORSK BARNEBOKINSTITUTT: Det nasjonale informasjons- og dokumentasjonssenter for arbeid med barne- og ungdomslitteratur. Serviceinstitusjon for studenter, forskere, lærere, bibliotekarer, forlag, media og allmennheten.
 • NORSK KULTURRÅD: Norsk kulturråd ble opprettet i 1965 og har tre hovedoppgaver. Rådet forvalter Norsk kulturfond og oppgaver delegert fra Kulturdepartementet, er et rådgivende organ for staten og det offentlige i kulturspørsmål og tar initiativ til forsøks- og utredningsvirksomhet på kulturområdet der rådet finner at det trengs en særskilt innsats.
 • FORENINGEN !LES OG TXT-AKSJONEN: Foreningen !les er en ideell paraplyorganisasjon som springer ut av Aksjon Leselyst, som ble etablert i 1997 på bakgrunn av undersøkelser om ungdoms lesevaner.
 • KUNSTNETT: Informasjon om norsk kunst og norske kunstnere av alle kategorier.
 • NORLA:  Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet
 • LESER SØKER BOK:  Om bøker for lesere med spesielle behov.
 • GRAFILL:  Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon – favner i dag fagområdene grafisk design, illustrasjon, interaksjonsdesign, animasjonsdesign og tegneserieskapning, og representerer det ledende fagmiljøet innen visuell kommunikasjon i Norge.

 • BARNELITTERATUR: Ressursside for  lesing, barne- og ungdomslitteratur. Lenker til viktige aktører innen litteratur og lesestimulering.

 

 

Om forfatteren
Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2016 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.