Internasjonal bokpris til Anette Diesen

The Tactile Book Advancement Group (TBAG) inviterte til konkurranse for taktile bøker. Anette Diesen vant «Conferance Choice» for sin bok Vers på tvers.
Vers på tvers er et praktverk. Den er både flott å se på
og tydelig å ta på. Den er enkel å lese, lett å forstå,
men overrasker og utfordrer. Illustrasjonene kan du vri og vende, trekke og dra.
Teksten har rim og regler, både i blindeskrift og svartskrift med store fonter. Boka passer både for blinde og seende barn.

Vers på tvers vant dobbelt gull under årets vakreste bøker i 2008.
Ikke bare vant den i klassen for tilrettelagte bøker, den vant også i åpen klasse. Det markerer et gjennombrudd for følebøker som likeverdig litteratur. Anette Diesen er verdens mest erfarne forfatter av bøker med følebilder. Hun har laget en lang rekke bøker tilpasset mennesker med ulike funksjonshemminger: Bøker med punktskrift, følebilder, bliss, storskrift og enkelt innhold.

RADER RENDER

BEGGE HENDER

STRYK OG KLAPP

HULL I PAPP

NBU gratulerer!

Om forfatteren
Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2016 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.