7,5 mill til prosjekt for barn og unge

kulturrådet

Denne søknadsrunden kom det inn rekordmange søknader til prosjekter rettet mot barn og unge, og spesielt til satsningen Kunstløftet, skriver Kulturrådet på nett. Mange av prosjektene som har fått støtte er scenekunstprosjekter der kunstnere og formidlere prøver ut nye måter å utvikle og vise scenekunst for barn og unge på.

Det kom inn til sammen 172 søknader til fristen 1. mars og det er gitt tilskudd til 62 prosjekter. Kulturrådet har i denne søknadsrunden bevilget til sammen kr 7,5 millioner kroner til prosjekter for barn og ungdom.  Mange av prosjektene som har fått støtte er fra scenekunstområdet, og dialog og involvering synes å være felles nøkkelord for prosjektene rådet har valgt å støtte.

Les mer om tildelingene:

Om forfatteren
Magnhild Bruheim er forfattar NBUs nettredaktør
Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2016 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.