Enighet om DKS-avtale

Vi har nå fått på plass en avtale med fylkeskommunene om honorarer for oppdrag i Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Avtalen innebærer at utøverne får en dagsats på kroner 3323. Det skal ikke være mer enn tre formidlinger pr dag og aktiv formidling skal ikke være over tre klokketimer timer. I særlige tilfeller kan det avtales en utvidelse av arbeidsdagen, da med 50 prosent tillegg til dagsatsen.

Samlet arbeidsdag skal ikke overstige 10 timer, dvs. fra man forlater hotellet/hjemmet om morgenen til man er tilbake. Overskrides 10 timer, skal utøveren ha 50 prosent tillegg til dagsatsen.

Det er også enighet om at det kan avtales bruk av tid til å forberede turneen. Man må da avtale med turnégiver den tiiden man trenger til forarbeidet. Dette arbeidet betales med 506 kroner timen. Det ble ikke enighet om betaling for reisedag i før turneen. Dette punktet skal det forhandles om på et seinere tidspunkt.

Om forfatteren
Er forfatter og leder i NBU.
Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2016 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.