Nina Vogt-Østli: Min tid kommer

 

Min tid kommer

Hans Petter er ungdomsskoleklassens mobbeoffer. Foreldrene forstår ham ikke, han har ingen venner. Hatet vokser. En dag får han kontakt med en
jente på nettet. Hun kaller seg Fera og dukker opp i et PC-vindu og vil chatte, uten at han har lagt henne til. Hun ser rar ut og sier hun er fra framtida, fra tida etter katastrofen, og at alt er veldig annerledes der.   

Hans Petter tror henne ikke, men chatter mer og mer med henne, både for å finne ut mer om denne angivelige framtida og for å lette litt på trykket fra sitt eget, triste liv.

Boka er på den ene siden er en klassisk mobbeofferskildring, en sjanger den fyller fint, og på den andre siden en like klassisk framtidsdystopi, med tydelig slektskap til voksenklassikere som «Brave New World» og «1984», skriver Dagsavisen.  

En uhyggelig fortelling om et ungt menneskes utvikling mot
rendyrket ondskap, som har fått utilsiktet aktualitet.

Nina Vogt-Østli er debutant.

Om forfatteren
Magnhild Bruheim er forfattar NBUs nettredaktør
Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2016 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.