Invitasjonen til NBU-årsmøtet på Leangkollen hotell i Asker 1. og 2. april er sendt ut, med påmeldingsfrist 14. mars. Også programmet for seminaret søndag er klart.

  Årsmøteseminaret 2. april

 Slik skriv vi!  – tre forfattarar fortel om eiga skriving, både med og utan ord.

 Spesialutgåve av Svingens barnebokverden med to syttiårsjubilantar som gjester!

Årsmøtet begynner kl 11.00 laurdag den 1. april.

DAGSORDEN

  1. Velkomstord v/leder
  2. Konstituering av årsmøtet
  3. Årsmelding for NBU 2016
  4. Årsmelding for Norsk Forfatter- og Oversetterfond
  5. Regnskap
  6. Innkomne forslag
  7. Handlingsplan 2017
  8. Forslag til budsjett for 2017
  9. Valg

           Kl. 19.30 Middag og utdeling av ”Trollkrittet”, NBUs debutantpris

  NBU dekker overnatting og reiseutgifter (rimeligste reisemåte). 

For reiseutgifter over kr. 4000,-, må det tas kontakt med NBUs administrasjon i forkant for godkjenning.

NB: Utgifter til drosje eller kjøring i egen bil blir refundert bare dersom det er avtalt med NBU-kontoret på forhånd.

Det vil bli bestilt buss som går fra Oslo S kl. 10.15 på lørdag, retur fra Leangkollen kl 14.15 søndag.

Årsmøteavgift kr. 300,- betales til bankkonto 6019 05 36974 innen tirsdag 14.mars.

Merk betalingen med årsmøteavgift og navnet ditt.

Påmelding her: http://www.nbuforfattere.no/2016/12/12/nbu-arsmote-2017/