Hva vet du som barne- og ungdomsbokforfatter egentlig om hva som gjøres for at dine bøker blir solgt til utlandet? – Medlemmene i NBU er ikke bevisst sin suverenitet – at man kan fritt velge agent, og man bør velge den agenten man tror passer best til sitt prosjekt eller forfatterskap, sier NBU-leder Taran Bjørnstad.

Illustrert av Jill Moursund.

Derfor inviterer NBU til et seminar den 11. september i Rådhusgata 7 i Oslo. NORLA stiller med direktør Margit Walsø og Halldor Gudmundsson (prosjektleder Frankfurt 2019). I tillegg vil flere agenter være tilstede. Det skal også Gina Winje i Winje Agency.

– Hva er det viktigste en forfatter vet om samarbeidet med en agent?

– En agent skal leve tett med forfatterskapene og forfatterne. Jeg tror agent og forfatter ser etter det samme; kvalitet og integritet, langsiktighet, vilje til og ønske om å samarbeide over tid slik at bøkene vil reise best mulig ut i verden. At agenten skal være profesjonell i det internasjonale markedet er på en måte selvsagt og implisitt, sier Winje.

I forkant av Frankfurt 2019 har en rekke nye agentkontorer blitt etablert. Er det liv laga for alle?

– Jeg tror rettighetsmarkedet i Norge, som skiller seg svært ut fra rettighetsmarkedet i de aller fleste andre land, vil fortsette å være i endring i en tid fremover. Derfor er det bra med nye aktører, så vil samarbeidsflater og konstellasjoner vokse fram i takt med at rettighetsmarkedet endrer seg, mener Winje.

Hvis du som barne- og ungdomsbokforfatter lurer på mer om agenter og ønsker å få svar på dine spørsmål, må du holde av formiddagen 11. september. Det vil komme mer informasjon om klokkeslett og program på nettsidene våre.