Pressemelding/invitasjon:

Invitasjon til kritikerseminaret «Retorikken i kritikken» 27. oktober 2017, Norsk barnebokinstitutt, Oslo.

Seminar i regi av Barnebokkritikk.no

I en tid der ubegrunnede påstander og skjulte interesser dominerer deler av det offentlige ordskiftet, er det gamle mantraet «språk er makt» kanskje enda mer aktuelt enn før. Gjennom sin argumenterende språkbruk kan og bør den profesjonelle kritikken bidra til en opplyst og balansert samtale på tvers av interessesfærer på kulturfeltet. Men er det slik litteraturkritikken fungerer i dag?

Les mer om program for dagen og tankene bak her.

Seminaret er et samarbeid mellom Barnebokkritikk, Norsk barnebokinstitutt og Periskop.
Arrangementet er støttet av Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Samlaget, Mangschou, Ena, Omnipax, Periskop, IBBY.

Praktiske opplysninger:

Arrangementet er gratis for kritikere og støttegivere. For andre koster inngangsbilletten 200,-.

Lunsj koster 200,- for alle deltakere.

Arrangørene dekker reise inntil 1000 kr (mot kvitteringer) for 20 tilreisende kritikere, men eventuelt opphold i Oslo må besørges selv.

Påmelding innen 15. oktober til:

redaksjonen@barnebokkritikk.no

NB! Gi sammen med påmeldingen beskjed om dere ønsker lunsj (evt. om dere har noen matallergier), og om dere ønsker å søke om reisestøtte.