Illustrert av Jill Moursund

14. – 15. april 2018

Møtestart lørdag 14. april klokka 11.00

DAGSORDEN

  1. Velkomstord v/leder
  2. Konstituering av årsmøtet
  3. Årsmelding for NBU 2017
  4. Årsmelding for Norsk Forfatter- og Oversetterfond 2017
  5. Regnskap 2017
  6. Innkomne forslag
  7. Strategi 2018
  8. Forslag til budsjett for 2018
  9. Valg

       

 Kl. 19.30 Middag og utdeling av ”Trollkrittet”, NBUs debutantpris

 

 

                Årsmøteseminaret 15. april

Informasjon om seminaret kommer senere.

                       

For reiseutgifter over kr. 4000,-, må det tas kontakt med NBUs administrasjon i forkant for godkjenning.

NB: Utgifter til drosje eller kjøring i egen bil blir refundert bare dersom det er avtalt med NBU-kontoret på forhånd.

Det vil bli bestilt buss som går fra Oslo S kl. 10.15 på lørdag, retur fra Leangkollen kl. 14.00 søndag.

 

Årsmøteavgift kr. 400,- betales til bankkonto 6019 05 36974 innen fredag 23.mars

Merk betalingen med årsmøteavgift og navnet ditt.

Bindende påmelding for medlemmer i NBU innen torsdag 22. mars: