Hva skjer?
NBU-logo-roed

21.10.: NBU medlemsmøte

Årets haustmøte er fredag 21. oktober. Set av datoen, meir om programmet seinare.

stipend-Jill

Søk grunnstipend

Du kan nå søke på NBUs grunnstipend. Grunnstipend kan søkes hvert år av både medlemmer og ikke medlemmer. Kravet er at du må ha utgitt minst en skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok, og at…

nbu-tipset

15. august: Frist for å søkje reisetilskot frå NBU

Neste frist for å søkje reisetilskot frå NBU er 15. august. Reglane for søknadane er: Årsmøtet i NBU bevilger midler til reisetilskudd. Årsmøtet fastsetter de økonomiske rammene. Årsmøtet bestemmer øvre grense for tilskudd….

fiske-forfattar

20.-21.10: Kurs i å skrive lettlest

NBU i samarbeid med Barnebokinstituttet arrangerer til høsten skrivekurs i å skrive lettlest. Kurset er et av tilbudene fra Skriverommet, som skal være et kreativt skrivelaboratorium for profesjonelle barne- og ungdomsbokforfattere, etter initiativ fra…

acw

Frist 31.8.: Aesthetica Creative Writing Award

Aesthetica Creative Writing Award 2016 vil gjerne ha bidrag, og inviterer forfattere også fra Norge. Her kan du lese mer om hva prisen går ut på: I am delighted to announce that the…

barnebokfestivalen_facebanner2016-press

15.-17.9.: Barnebokfestivalen 2016

Barnebokfestivalen 2016 vil foregå fra 15. til 17. september. Programmet offentliggjøres våren 2016. Følg med på nettsida: www.barnebokfestival.no      

Ungdomsbøker

Sjekkliste for forfattarar

Kva kan du gjera sjølv for å synleggjera dine eigne bøker? Aksjonsgruppa i NBU som arbeider for at den norske barne- og ungdomslitteraturen skal bli meir synleg, har laga ei sjekkliste for forfattarar….

logo littfest 16

24.- 29.5.: Om barne- og ungdomslitteratur på Norsk litteraturfestival

NBU har i år ansvar for to programpostar på Norsk litteraturfestival Sigrid Undset-dagene på Lillehammer 24.-29. mai, seminar og Barnebokbar. Torsdag er dagen med mange programpostar om barne- og ungdomslitteratur. Under tittelen «Crossover,…

nbu-tipset

Ny nettside: nbutipset.no

Synest du barne- og ungdomsbøker er for lite synlege i det offentlege, at dei får får lite omtale i media, at dei får for liten plass i bokhandlane? NBU har nå starta ei…

barnebøker generelt

Bokåret 2015 – kva skjedde?

I 2016 er eg heilt sikker på at det kjem mange bøker som handlar om flykningkrisa som verda har opplevd og opplever enno. Dette kjem ikkje til å gå over. Mange kunstnarar er…

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2016 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.