Nyheter
rydland

Fantasy blir ofte for svart-hvitt

Fantasy-forfatter Asbjørn Rydland mener tradisjonell fantasy legger for mye vekt på det magiske. Verden er ikke sort-hvitt, da kan ikke fantasy være det heller, sier han i et intervju med nrk.no. – For meg…

Bjorn Ousland

Ny NBU-medlem: Bjørn Ousland

- Jeg startet med å tegne , og det har jeg fortsatt med. Ikke først og fremst enkeltbilder. Ville fortelle med bildene, skape kontinutet og sammenheng. Da var tegneserier den naturlige utrykksformen. Selv…

nubb

Kva er NUBB?

- Nordiske Ungdomsbokbloggere (NUBB) er et initativ som har to målsetninger: Å samle bloggere i de nordiske landene som skriver om ungdomslitteratur og formidle disse utenfor sine egne landegrenser, og å formidle nordisk…

ragnar-ebok

Startar eige digitalt barnebokforlag

Kristin Jobraaten har arbeidd 19 år i forlagsbransjen, nå startar ho sitt eige forlag, som skal gje ut digitale barnebøker. Forlaget hennar er kalla Ena og har barn i alderen eitt til tolv år…

ragnar-ungdom2 les

Har ungdom dårlig smak?

Hvorfor liker ungdommer bøker som ingen voksne anmelder? Og hvordan kan man skape gode litterære diskusjoner i klasserommet? Det er blant temaene for en workshop i regi av Foreningen !les. Fredag 29. august…

Foto: Mona Nordøy

Ny NBU-medlem: Levi Henriksen

- Folk som kjenner meg, sier jeg alltid har sagt jeg skulle bli forfatter da jeg ble voksen, og denne erkjennelsen/ambisjonen – dette målet – springer vel ut av en erkjennelse av at…

nm

NM i litteraturformidling

Den 26. september arrangeres NM i litteraturformidling i Arendal kulturhus. I 2014 ønsker arrangørene å fokusere på formidling av lyrikk, og årets obligatoriske tekst vil derfor være lyrisk. Som i 2012 vil deltakerne…

CoverStumtjenerGulWeb

Litteraturkritikk av den grafiske romanen

Barnebokinstituttet set nå søkelyset på  ein litteratur som ikkje er særleg synleg i litteraturkritikken, men som tar stadig større plass på litteraturfeltet, nemleg den grafiske romanen. 17. september arrangerer NBI eit  kritikarseminar om sjangeren. Seminaret…

ragnfrid

Ragnfrid konstituert forlagssjef

Forfattar og forlagsredaktør Ragnfrid Trohaug er konstituert som forlagssjef i Samlaget fram til nyttår. Bakgrunnen er at forlagssjef Håkon Kolmannskog er i foreldrepermisjon. Bente Lothe Orheim og Ingrid Senje Rasmussen styrer barnebokskuta med…

fiske-bibliotek(ar)

Bokutlånet til barn aukar

Bibliotekutlånet av bøker til barn har auka med 1,3 prosent. Det viser Folkebibliotekstatistikken for 2013. Statistikken viser elles at utlånet av bøker er ganske stabilt. Det totale bokutlånet viser ein liten nedgang på…

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2014 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.