Agentkontrakt

NBU har forhandlet fram en overenskomst om agentkontrakter med
Forleggerforeningen. Du kan få kopi av normalformularet ved å henvende deg til
NBUs sekretariat.

Theme by Anders Norén