Antologiavtale

Når en forfatters nye og tidligere utgitte verker kommer i antologier og samleverk, er
det avtalt særlige vilkår mellom NBU og Forleggerforeningen. Informasjon om dette
får du hos oss.

Theme by Anders Norén