Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle forfattere som er bosatt i Norge, samt norske forfattere bosatt i utlandet, når de har skrevet minst to skjønnlitterære barne- eller ungdomsbøker som holder kunstneriske mål. Bøkene kan være skrevet på norsk, samisk eller et annet språk. Søker må være eneste forfatter til bøkene som blir sendt til vurdering.

Opptakelse i foreningen skjer etter egen søknad eller etter skriftlig forslag fra et medlem. Søknaden eller forslaget sendes styret, som forelegger saken for NBUs litterære råd. Rådets vedtak oversendes styret til formell godkjenning. Dersom styret ikke godkjenner rådets vedtak, kan rådet kreve å få saken behandlet på årsmøte. Styrets og rådets standpunkter følger sakspapirene Avslag begrunnes ikke.

Søknadskjema fås ved henvendelse til administrasjonen.

Legg igjen kommentar

Theme by Anders Norén