Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle forfattere som er bosatt i Norge, samt norske forfattere bosatt i utlandet, når de har skrevet minst to skjønnlitterære barne- eller ungdomsbøker som holder kunstneriske mål. Bøkene kan være skrevet på norsk, samisk eller et annet språk. Søker må være eneste forfatter til bøkene som blir sendt til vurdering.

Opptakelse i foreningen skjer etter egen søknad eller etter skriftlig forslag fra et medlem. Søknaden eller forslaget sendes styret, som forelegger saken for NBUs litterære råd. Rådets vedtak oversendes styret til formell godkjenning. Dersom styret ikke godkjenner rådets vedtak, kan rådet kreve å få saken behandlet på årsmøte. Styrets og rådets standpunkter følger sakspapirene Avslag begrunnes ikke.

Søknadskjema fås ved henvendelse til administrasjonen.

4 kommentarerLegg inn dine
 1. Hei,
  jeg har nå utgitt min andre ungdomsbok på cappelen damm og har veldig lyst til å søke medlemsskap hos dere. Hvordan går jeg fram?

  Hilsen Sanne M

  • HEi, du kan sende en e-post til administrasjonen.

 2. Jeg har utgitt min første barne- og ungdomsbok i disse dager. Er det nok for å søke medlemskap hos dere? Melodux lanseres på Litteraturhuset 9. april 2015 og er allerede å finne hos mange av landets bokhandlere, for eksempel her: https://www.haugenbok.no/Melodux/I9788293369363.

  • Hei

   Du må ha gitt ut minst to barne- og ungdomsbøker for å kunne søke medlemsskap.

   Mvh. Bjørn Ingvaldsen

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2016 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.