Sekretariatet

NBUs administrasjonsleder Ellen Liland

administrasjonsleder

administrasjonsleder

Sekretariatet holder til i Forfatternes hus i Rådhusgt. 7, Oslo. Kontoret har en fast ansatt administrasjonsleder, og har åpent alle hverdager fra kl. 0900-1500. Sekretariatet yter bistand til medlemmer og andre som har spørsmål eller trenger faglig bistand.

Postadresse:
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Telefon: 224 78 570
Telefaks: 224 25 358

 

Mobil leder 907 89 128

E-post: [sekretariat@nbuforfattere.no]

 

 

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2016 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.