Sekretariatet

NBUs administrasjonsleder Ellen Liland

administrasjonsleder

administrasjonsleder

Sekretariatet holder til i Forfatternes hus i Rådhusgt. 7, Oslo. Kontoret har en fast ansatt administrasjonsleder, og har åpent alle hverdager fra kl. 0900-1500. Sekretariatet yter bistand til medlemmer og andre som har spørsmål eller trenger faglig bistand.

Postadresse:
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Telefon: 224 78 570
Telefaks: 224 25 358

 

Mobil leder 907 89 128

E-post: [sekretariat@nbuforfattere.no]

 

 

Theme by Anders Norén