Spørsmål&svar

Spørsmål&svar er delt opp i kategoriene:

Spørsmål om NBU, medlemskap, stipend.

Spørsmål om forlags- og bokbransjen.

Spørsmål om skatt/økonomi/bedriftsformer osv.

Andre spørsmål.

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 261 Sentrum, 0103 Oslo