Spørsmål om forlags- og bokbransjen

Her finner du spørsmål om forlags- og bokbransjen, samt spørsmål om kontrakter og markedsføring.

Siden er under arbeid.

 

 

 

2 Kommentarer

  1. Audun Automat

    Spiller det noen rolle hvilket forlag man er utgitt på? Har gode bøker utgitt på små forlag som ikke er medlemmer i forleggerforeningen (gode bøker er bøker som har fått god omtale og som er innkjøpt av Kulturrådet) den samme sjansen i markedet? Hvis ikke, er dette noe NBU vil kjempe for å motvirke, slik at alle gode bøker får den samme sjansen?

  2. Ingelin Røssland

    Dersom en forfatter har utgitt bøker på forlag som ikke er medlem av DNF (Den Norske Forleggerforening) – og er innkjøpt av innkjøpsordningen vil disse bøkene i prinsippet ha like stor sjans til salg i bokhandel og på nett – men det vil avhenge av forlagets markedsføringsmidler og distribusjonskanaler. Vi har flere medlemmer i NBU som gir ut bøker på små forlag. Enkelte medlemmer gir ut bøker på eget forlag. Alle forlag som er medlem i DNF plikter å benytte Normalkontrakten. Normalkontrakten er fremforhandlet i felleskap av NBU og Den Norske Forleggerforening. NBUs ønske er at alle seriøse forlag skal benytte normalkontrakten og vi jobber aktivt for å få forlag som ikke er innmeldt i DNF til likevel å benytte denne. Ut over det vil NBU selvfølgelig prinsipielt være opptatt av at alle gode bøker skal ha samme mulighet til å nå leserne. Men som sagt, de store forlagene har markedsavdelinger og distribusjonsordninger som gjør at de har noen fortrinn.

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 261 Sentrum, 0103 Oslo