Grunnstipend

GRUNNSTIPEND

Du kan nå søke på NBUs grunnstipend. Grunnstipend kan søkes hvert år av både medlemmer og ikke medlemmer.
Se informasjon om grunnstipend nedenfor om hvilke bøker det kan søkes stipend for.
Har du tidligere mottatt grunnstipend er titlene alt registrert i vår database.
Bøker utgitt i 2014 teller ikke før i 2015.
Det gis kun grunnstipend for en bok i året med mindre mer enn en tittel er innkjøpt via innkjøpsordningene.

I 2013 ble det utbetalt kr. 1500 pr. tittel.

Du søker ved å klikke på lenken nedenunder, skriv inn din e-postadresse og kontonummer.
Når søknaden er registrert vil du få kvittering på e-post.

Søk her.

Søknadsfristen er 1. september.
Stipendet blir utbetalt i uke 39.

(Til dere som ikke har søkt om grunnstipend før: For å kunne søke må dere være registrert i NBUs register. Det kan dere bli ved å sende mail til sekretariat@nbuforfattere og be om å bli registrert).

 Informasjon om grunnstipend:

Grunnstipend tildeles på grunnlag av årlig innsendt søknad innen oppsatt tidsfrist. Søker som ikke tidligere har mottatt grunnstipend, oppgir første år hvilke bøker det søkes grunnstipend for. Det kreves ikke ligningsattest for grunnstipendet, som utdeles til nålevende norske forfattere, eller nålevende forfattere som kommer inn under bestemmelsene i NBUs vedtekter § 4. Ved dødsfall kan gjenlevende ektefelle/samlivspartner motta grunnstipend for det året forfatteren døde.

Alle skjønnlitterære bøker for barn og unge som faller inn under innkjøpsordningen teller likt. Det kan også søkes om grunnstipend for bøker som ikke er innkjøpt. Disse bøker vil bli vurdert og søknadene behandlet av et utvalg fra NBUs litterære råd. I tilfelle uenighet i utvalget, legges saken fram for rådet i plenum. Søkes det om bøker som ikke finnes i NBUs samling, plikter søkeren å sende NBU to eksemplarer av dem.

Følgende kategorier teller ikke:

a)  Faglitterære verker, herunder litteraturkritikk og biografier
b)  Bøker for voksne
c)  Dramatiske verker
d)  Oversettelser som ikke er gjendiktninger
e)  Ny-utgaver, billigutgaver, samlinger, etc. av tidligere utgivelser

Alle bøker som det skal utdeles grunnstipend for, telles opp. Beløpet som er avsatt til grunnstipend, divideres med antall bøker. Det beløp som framkommer, multipliseres med antall bøker utgitt av den enkelte forfatter.

Bøker skrevet  av 2-3-4 forfattere teller med henholdsvis 1/2, 1/3 eller 1/4. Bøker skrevet av flere enn fire forfattere teller ikke.

Grunnstipend beregnes til den enkelte forfatter for minimum 1, maksimum 30 bøker.

Foreningens årsmøte kan endre disse regler med simpelt flertall.

3 kommentarerLegg inn dine
  1. Blir det sendt ut søknadskjema?

  2. Søker herved om stipend for 2014. Mitt nye kontonr. er 9858 05 74580
    Fint å få en bekreftelse på at søknad er mottatt.

    Mvh, Kjell Kristensen

    • For å søke grunnstipend må du klikke på lenken «søk her» i artikkelen om søknadsfrist.

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2014 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.