Grunnstipend

Grunnstipend kan søkes hvert år av både medlemmer og ikke medlemmer. Kravet er at du må ha utgitt minst to bøker, og disse er innkjøpt av Norsk Kulturråd. Søknadsfrist 1. september hvert år.

Kriterier for tildeling av grunnstipend:

Alle skjønnlitterære bøker for barn og unge som faller inn under innkjøpsordningen teller likt. Det kan også søkes om grunnstipend for bøker som ikke blir innkjøpt. Disse bøker vil bli vurdert og søknadene behandlet av et utvalg fra NBUs litterære råd. I tilfelle uenighet i utvalget, legges saken fram for rådet i plenum.

Følgende kategorier teller ikke:

a) Faglitterære verker, herunder litteraturkritikk og biografier

b) Bøker for voksne
c) Dramatiske verker
d) Oversettelser som ikke er gjendiktninger
e) Ny-utgaver, billigutgaver, samlinger, etc. av tidligere utgivelser

Alle bøker som det skal utdeles grunnstipend for, telles opp. Beløpet som er avsatt til minstestipender, divideres med antall bøker. Det beløp som framkommer, multipliseres med antall bøker utgitt av den enkelte forfatter.

Bøker skrevet av 2-3-4 forfattere teller med henholdsvis 1/2, 1/3 eller 1/4. Bøker skrevet av flere enn fire forfattere teller ikke.

Grunnstipend beregnes til den enkelte forfatter for minimum 2, maksimum 30 bøker.

Foreningens årsmøte kan endre disse regler med simpelt flertall.

Søk her.

1 kommentarLegg inn dine
  1. Blir det sendt ut søknadskjema?

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2014 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.