Statlige stipend og NBUs stipend

Skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere kan hvert år søke om stipend fra NBUs vederlagsfond og fra Statens kunstnerstipend.
Alle stipendene kan søkes av både medlemmer og ikke-medlemmer. Stipendene skal tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Skal du søke Statens kunstnerstipend, klikk her. For å bli vurdert til stipend kreves det at man har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok.
Stipendene utlyses 15. september hvert år, med søknadsfrist 15. oktober.

Oversikt over stipend man kan søke:

NBUs Vederlagsfond
• Arbeidsstipend. 1-5 årig. Stipendet er på kr. 210 000 pr. år (2015)
• Diverse stipend. Her gis det støtte til etablering, reise, vikar, prosjektstøtte m.m.

Satens Kunstnerstipend
. Stipend for etablerte kunstnere
. Stipend for seniorkunstnere
• 1-5 årig arbeidsstipend, årsbeløp 210 000 pr. år (2015)
• 1-3 årig arbeidsstipend for yngre kunstnere, årsbeløp 210 000 (2015)
• Diversestipend, maks. 80 000,-
• Houens og Mohrs legat for kunstnere (reise- eller studiestipend). Til forfattere hvert
annet år (2017 – 2019 etc.).

Søknadsbehandling og tildeling
Søknadene blir behandlet av NBUs litterære råd, som utgjør Stipendkomiteen for barne- og ungdomslitterære forfattere. Ved innstillinger til stipend legges det vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet. NBUs stipendtildelinger blir offentliggjort på NBUs sine hjemmesider samtidig med at Statens kunstnerstipend sine stipend offentliggjøres på deres hjemmeside her. Vanligvis offentliggjøres dette i slutten av mars. Alle søkere får også skriftlig svar.
Les mer om Statens Kunstnerstipend [her]!
I tillegg til stipendene du finner her, utlyses også årlig Nordiske reisestipend til forfattere.

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2016 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.