Statlige stipend og NBUs stipend

Kan søkes av både medlemmer og ikke medlemmer. Søknadsfrist 15.oktober hvert år. Søknadsskjemaer fås i NBUs sekretariat etter 15. september.

Statlige stipend:

·         Garantiinntekter maksimalt kr. 214 900

·         1-5 årig arbeidsstipend årsbeløp 205 000

·         Arbeidsstipend for yngre kunstnere årsbeløp  205 000

·         Diversestipend maks. 60.000,-

·         Houens og Mohrs legat for kunstnere (reise- eller studiestipend). Til forfattere hvert annet år ( 2011 – 2013 – 2015 etc.).

·         Nordiske reisestipend. 4 stipend for reise til hhv. Danmark, Finland, Island og Sverige. (Søknad i brevs form til DnF)

 

Les mer om Statens Kunstnerstipend [ HER ]!

 

NBUs Vederlagsfond:

·         Arbeidsstipend (tilsvarende statens)

·         Diverse stipend (Reise, vikar, prosjektstøtte)

Søknadsfrist 15. oktober

Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere er en selvstendig forening grunnlagt i 1947.
Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og
økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Postadresse
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

Sekretariatet: sekretariat@nbuforfattere.no
Redaksjonen: redaksjonen@nbuforfattere.no

NBU © 2015 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Magnhild Bruheim. Signerte artikler avspeiler forfatterens og ikke nødvendig NBUs synspunkter.