Bok til alle er eit kjempefint prosjekt, der elevar på sjette og sjuande trinn får ein boksjekk som dei kan løyse inn i ei valfri bok. Her ser ein bøkene som elevane kan velje mellom. God bokdag!