Eg er her! Gro, Ann, Annie, denne staden rockar! Vær, folk, utsikt, alt.