NRK-avtalen, NRK Super, Kanal 24, Google og filmavtale

NRK-avtalen

skriver seg fra 1997. Dagens versjon er en indeksregulert avtale gyldig fra 01.07.2011. Avtalen inneholder partenes rettigheter og plikter i tillegg til honorarstørrelser. NBU har gjennom avtalen gitt NRK tillatelse til å kringkaste tidligere utgitte verk av foreningens medlemmer som opplesning, deklamasjon, resitasjon o.l. i radio og fjernsyn mot vederlag fastsatt i avtalen. En forfatter kan imidlertid personlig nedlegge forbud mot at ett, flere eller alle av vedkommende forfatters verk skal brukes i radio eller TV.

Forfatterens samtykke må innhentes ved eventuelle tilretteleggelser som krever endringer i forhold til originaltekst.

Vederlaget til forfatteren beregnes ut fra avtalt minuttpris som indeksreguleres. Minuttprisen er pr. 2011 kr 418 for prosa og kr 816 for lyrikk hva gjelder tidligere utgitte verk. For originaltekster er satsene henholdsvis kr 637 og kr 1262 pr. minutt.

NRK-avtalen inneholder videre honorarsatser for medvirkning, og prisavtale ved serieopplesning og Barnetimen for de minste.

Avtalen kan fåes ved henvendelse til NBU kontoret.

NRK Super

Avtalen omhandler arkivsendinger på digitalradio og nettradio. Avtalen fås tilsendt ved henvendelse til sekretariatet.

Kanal 24

En egen midlertidig avtale er inngått mellom NBU og Kanal 24. Avtalen fåes tilsendt ved henvendelse til sekretariatet.

 

Google

Her ligger det informasjon på norsk om forliket og veiledning over hvordan man skal forholde seg for bl.a. å fremme vederlagskrav. Dersom en ønsker å registrere seg og kreve vederlag ved å sende inn papirskjemaer pr post, kan skjemaene skrives ut fra nevnte nettsider.  Klikk her

Filmavtale

Det er Norske Dramatikeres Forbund som har forhandlet fram rammeavtalen for spillefilm. Du kan få den om du henvender deg til NBUs sekretariat.

Forfattere kan også henvende seg til Norske Dramatikeres Forbund om det er noe de er i tvil om.