Det finns flere foreninger som ivaretar de ulike forfatteres interesser. Både medlemmer og andre forfattere kan ta kontakt med foreningene for råd og informasjon om avtaler, regler og rettigheter. Vær også oppmerksom på at foreningene administrerer ulike stipender du kan søke.

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) er fagforeningen for dem som skriver skjønnlitteratur for barn og ungdom, og har blant annet som oppgave å ta seg av medlemmenes ulike faglige interesser. Når du har skrevet to bøker kan du søke om medlemskap. Forfatterskapet blir vurdert av foreningens litterære råd. Medlemskontingent er kr. 300,- pr. år.

Den norske Forfatterforening (DnF) er fagforeningen for forfattere av skjønnlitterære bøker for voksne. Du kan søke medlemskap her etter samme regler som for NBU.

[ Norsk Forfattersentrum (NF) ] er en "arbeidsformidling" for alle norske forfattere. Du kan søke medlemskap her straks du har fått utgitt en bok. NF utgir en tilbudskatalog der forfatterne gir opplysninger om hvilke bøker de har skrevet og hvilket tilbud de har. Tilbudene gjelder opptredener, opplesninger, foredrag og undervisningsopplegg/forfatterbesøk i skolen.

Tre andre skribentorganisasjoner organiserer også forfattere:

  • Norsk Oversetterforening

  • Norske Dramatikeres Forbund

  • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening