Medlemskap er åpent for alle forfattere som er bosatt i Norge når de har skrevet minst to barne- og eller ungdomsbøker som holder kunstneriske mål, uten hensyn til om bøkene er skrevet på norsk, samisk eller på et fremmed språk. Dette gjelder også norske statsborgere bosatt i utlandet.

Opptak i foreningen skjer etter egen søknad eller etter skriftlig forslag fra et medlem, på eget skjema som fåes ved henvendelse til NBUs kontor, eller ved å bruke vårt nedlastbare søknadsskjema som du finner her.

Medlemskontingenten er for tiden kr. 400,- pr. år.

 

Ikke-medlemmer

Informasjon til debutanter og andre forfattere som ikke er medlemmer i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere.

I følge NBUs vedtekter kan forfattere som ikke er medlem av foreningen, og forfatternes arvinger, få foreningenes faglige bistand og benytte sekretariatets tjenester på lik linje med medlemmer.

Ved inngåelse av avtaler og ved utadvendt virksomhet som angår forfatternes faglige eller økonomiske kår, skal foreningen så vidt mulig ivareta alle norske forfatteres interesser.