Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ble grunnlagt i 1947 og har pr. i dag 282 medlemmer. NBU er en selvstendig forening. Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

NBU finansieres hovedsaklig gjennom kollektivt innkrevde vederlag, herunder bibliotekvederlag og kopieringsvederlag, som fordeles via Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF). Når midlene er avsatt til driften, fordeles de resterende inntekter på ulike fond, som i neste omgang kommer medlemmene tilgode i form av individuelle vederlag, stipend og ulike støtteordninger og aktivitetstilbud.

 

Sekretariatet

Sekretariatet holder til i Forfatternes hus i Rådhusgt. 7, Oslo. Kontoret har en fast ansatt sekretær, og har åpent alle hverdager fra kl. 0900-1500.

Sekretariatet yter bistand til medlemmer og andre som har spørsmål eller trenger faglig bistand.

Postadresse:
Postboks 261 Sentrum
0103 Oslo

Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58

E-post: [sekretariat@nbuforfattere.no]

 

Styret

Styret består av 7 medlemmer. Leder og styremedlemmer velges av årsmøtet. Styret møtes ca. 10 ganger i året. Styrets medlemmer er:

Bjørn Ingvaldsen, leder 

Annine Quale (nestleder)
Helga Gunerius Eriksen
Hilde Hagerup
Ragnar Aalbu
Magnhild Bruheim
Sigbjørn Mostue

Vara: Linn T. Sunne

 

Det litterære råd

NBUs litterære råd har 6 medlemmer og er foreningens og styrets sakkyndige utvalg i alle spørsmål av litterær karakter. Rådet utgjør foreningens stipendkomité, og avgjør søknader om medlemsskap. Rådets medlemmer er:

Ingelin Røssland (leiar)
Pål Gerhard Olsen
Karin Kinge Lindboe
Erna Osland
Synne Sun Løes
Tor Arve Røssland

Vara: Kine Hellesbust

Utvalg

NBU har følgende utvalg:

  • Digitalt utvalg
  • Forhandlingsutvalg
     

NBU er representert i:

  • Norsk Forfatter- og oversetterfond, NFOF

  • Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg, SOS

  • Nordisk forfatter- og Oversetterråd

  • Regnhlif

  • European Writers' Congress

 

Til toppen