Nordiske reisestipender for unge, profesjonelle kunstnere.Stipendene kan søkes av alle under 36, i alle kunstområder. Stipendene kan søkes hele året og har en behandlingstid på en måned.

For mer informasjon:  http://www.sleipnirgrants.org