Kan søkes av både medlemmer og ikke medlemmer. Søknadsfrist 15.oktober hvert år. Søknadsskjemaer fås i NBUs sekretariat etter 15. september.

Skjema for NBUs stipender kan lastes ned her.


Statlige stipend:

 

·         Garantiinntekter maksimalt kr. 207 900

 

 

·         1-5 årig arbeidsstipend årsbeløp 186 000

 

 

·         Arbeidsstipend for yngre kunstnere årsbeløp  186 000

 

 

·         Diversestipend maks. 60.000,-

 

 

·         Houens og Mohrs legat for kunstnere (reise- eller studiestipend). Til forfattere hvert annet år ( 2011 – 2013 – 2015 etc.).

 

 

·         Nordiske reisestipend. 4 stipend for reise til hhv. Danmark, Finland, Island og Sverige. (Søknad i brevs form til DnF)

 

Les mer om Statens Kunstnerstipend [ HER ]!

 

 

NBUs Vederlagsfond:

·         Arbeidsstipend (tilsvarende statens)

·         Diverse stipend (Reise, vikar, prosjektstøtte)

Søknadsfrist 15. oktober