NBU-prisen 2007 er tildelt Sigrun Instefjord og Øistein Norvoll. Begge er skolebibliotekarer og får prisen for fremragende formidlingsarbeid av bøker i skolen. Få yrkesgrupper betyr mer for spredningen av de bøkene vi skriver. En entusiastisk skolebibliotekar kan vekke leselysten hos den mest lesevegrende slyngel. Eller gi den leseglade nye utfordringer på veien inn i bøkenes fantastiske verden. Sigrun Instefjord er skolebibliotekar ved Odda Barneskole i Odda og Øistein Norvoll er skolebibliotekar ved Borgtun skole i Tromsø. Prisen ble delt ut under NBUs jubileumsmarkering 28. september.