Gjeldende avtaleverk vil til enhver tid være tilgjengelig fra hjemmesiden. Som medlem i NBU kan du ved å henvende deg til sekretariatet få tilsendt:

 • Retningslinjer for NBUs Litterære Råd
 • Avtale om bibliotekvederlag og generelle regler om tildeling av bibliotekvederlag. (Grunnstipend)
 • Statutter for NBUs Solidaritetsfond
 • Vedtekter for NBUs Gavefond
 • Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere
 • Veiledning om Statens Garantiinntekt for kunstnere
 • Regler for utdeling av Oslo bys stipend
 • Norsk Forfatter- og oversetterfond
 • Vedtekter og reglement
 • Pensjonstilskudd
 • Livsforsikringsordning