Dette seier den nytilsette redaktøren i Samlaget om tilhøve mellom bokklubb og nynorsk. Og tysdag blir det nettmøte om barnelitteratur same plass. Spør! Spør!