Her finner du lenker til sider med bokstoff og annet aktuelt.

 • BOKNETT: Portal med relevant stoff, enten du jobber i bokbransjen eller er interessert i litteratur.
 • LITTERATURNETTET: Informasjon om forfattere og litteratur. 
 • NORSK FORFATTERSENTRUM: Formidler forfatterbesøk og organiserer turneer.
 • DEN NORSKE FORFATTERFORENING: Forening for forfattere som skriver skjønnlitteratur for voksne.
 • DRAMATIKERFORBUNDET: Norske Dramatikeres forund (NDF) er en selvstendig skribentorganisjon med formål å ivareta norske dramatikeres kunstneriske og økonomiske interesser, samt fremme norsk samtidsdramatikk.
 • KRITIKERLAGET: Medlemsorganisasjon for norske kritikere.
 • NORSK OVERSETTERFORENING: Forening for norske skjønnlitterære oversettere.
 • DEN NORSKE FORLEGGERFORENING: Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon for forlag som representerer den vesentlige del av bokomsetningen i Norge. Foreningen tar hånd om fellestiltak og service overfor medlemsforlagene og har en bred kontaktflate overfor myndigheter, organisasjoner og presse i inn- og utland.
 • KOPINOR: Kopinor er en organisasjon av rettighetshavere, stiftet 1980. Kopinor representerer opphavsmenn og utgivere til stoffet i bøker, aviser, tidsskrifter, noter og lignende publikasjoner.
 • NORWACO: Norwaco er en medlemsorganisasjon som forvalter opphavsrettigheter. De 34 organisasjonene som er medlemmer, omfatter mer enn 35.000 individuelle rettighetshavere, dvs. opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter.
 • NORSK BARNEBOKINSTITUTT: Det nasjonale informasjons- og dokumentasjonssenter for arbeid med barne- og ungdomslitteratur. Serviceinstitusjon for studenter, forskere, lærere, bibliotekarer, forlag, media og allmennheten.
 • NORSK KULTURRÅD: Norsk kulturråd ble opprettet i 1965 og har tre hovedoppgaver. Rådet forvalter Norsk kulturfond og oppgaver delegert fra Kulturdepartementet, er et rådgivende organ for staten og det offentlige i kulturspørsmål og tar initiativ til forsøks- og utredningsvirksomhet på kulturområdet der rådet finner at det trengs en særskilt innsats.
 • FORENINGEN !LES OG TXT-AKSJONEN: Foreningen !les er en ideell paraplyorganisasjon som springer ut av Aksjon Leselyst, som ble etablert i 1997 på bakgrunn av undersøkelser om ungdoms lesevaner.
 • KUNSTNETT: Informasjon om norsk kunst og norske kunstnere av alle kategorier.
 • NORLA:  Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet
 • LESER SØKER BOK:  Om bøker for lesere med spesielle behov.
 • GRAFILL:  Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon – favner i dag fagområdene grafisk design, illustrasjon, interaksjonsdesign, animasjonsdesign og tegneserieskapning, og representerer det ledende fagmiljøet innen visuell kommunikasjon i Norge.

 • BARNELITTERATUR: Ressursside for  lesing, barne- og ungdomslitteratur. Lenker til viktige aktører innen litteratur og lesestimulering.