Som sikkert mange har fått med seg har Bokklubben Barn presentert sin litterære kanon, som er identisk med de bøkene de tenker å utgi i sin nye satsing Boklubbens Barnebibliotek.
Mange, blant dem NBUs formann Kari Sverdrup, har vært kritiske til denne lista over bøker. Mange mener at bøkene er gamle og mange mener at det er for få norske bøker med i kanonen.
www.nbuforfattere.no inviterer nå alle til å være med på å utforme det litterære luftgevær: En ertepist av ei liste med usaklige begrunnelser og tedensiøse prioriteringer. Kort sagt, forfatternes egen liste. Det beste forslaget vil få en fin premie! Send dit forslag på siden her!