Kontakfest 2007 vert fredag 19. januar 2007, og medlemmar av NBU er hermed invitert til å søkja.

Som i fjor blir det eit todelt arrangement som er lagt til både Grafills kurssenter i Skovveien 20 og Forfatternes hus, Rådhusgata 7 etter følgjande opplegg:

 1. Seminar og bildebokverkstad om dagen (Skovveien 20) 

 2. Fest med framføring om kvelden (Forfatternes Hus).

Detaljert program:

  • Kl. 11 -11.45:  Kunstkritikar Truls Ramberg – Om Arkimedes-bøkene av Hans Sande og Gry Moursund
  • Kl. 11.45 -12.15:  Hans Sande og Gry Moursund – Om utforming av tekst og bildespråk i bøkene
  • Kl. 12.15 -13.00:  Lunsj  
  • Kl. 13.00 – 14.00:  Diskusjon.
  • Kl. 14.00 – 18.00:  Bildebokverkstad
  • Kl.20.00:  Fest med framføring av dagens arbeid. 

Bildebokverkstaden: Her møtest 10 illustratørar og 10 forfattarar.  Det blir gitt ei eller fleire oppgåver som skal vera utgangspunkt for samarbeidet.  Resultatet blir framført på festen om kvelden.

Deltakertal på seminaret er 30 (10 forfattarar og 10 illustratørar pluss utvalde kritikarar).

Til festen om kvelden blir det invitert forleggarar, kritikarar og representantar for NBU, GRAFILL, NO og NBF.  Seminaret er eit samarbeid med Norsk kritikerlag.

Illustratørar og forfattarar som ønskjer å vera med på bildebokverkstaden, skriv ein kort søknad til morten@grafill.no innan 10. desember 2006 (reise og nødvendig overnatting blir dekka etter nærare avtale).  Merk søknaden "bildebokverkstad".  Styret i Nettverket Ord & Bilde vel ut deltakarar blant søkjarane.