Pode er framleis seks år, sjølv om dette er fjerde boka om han. Denne gongen skal han feire jul. Heile familien skal kosa seg i ei hytte langt oppå fjellet. Med marsipan og julepølser. Berre ikkje Pode. For nokon prøver å stela heile familien frå han. Og det er ikkje plass til to Podar!