Billedkunstnere, forfattere, dansere og musikere i samme fagforening? Det kan bli en realitet dersom Musikernes fellesorganisasjon (MFO) får det som de vil. Under helgas landsmøte ble det fattet flere vedtak for å gjøre organisasjonen til LOs nye store forbund for kunstnere – på tvers av fagfelt.

– Én stor organisasjon står langt sterkere enn mange små i kampen for kunstnernes tariffer og for å sikre prioriteringen av kunst og kultur i samfunnet, sier Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder i MFO.

Han håper en stororganisasjon kan få flere kunstnere og kulturarbeidere til å fagorganisere seg. Å få kunstnerne inn i LO vil være en viktig markering av at også kunstnerne lever og virker i verden – de trenger lønninger til å leve av, sykelønn, pensjon og andre velferdsgoder, de som alle andre yrkesgrupper, understreker han.

– Jeg ser ingen grunn til at kunstnere og kulturarbeidere skal være isolert i forhold til andre lønnstakere. Står vi sammen, er det lettere å sette makt bak kravene, sier Bjerkestrand.

Navneendring
Den viktigste beslutningen som ble tatt på årsmøtet er ifølge Bjerkestrand å utrede en navneendring som åpner forbundet for alle kunstnergrupper. «MFO – Forbundet for kunstnere og pedagoger» er ett forslag til navn, «Artes» et annet. Eventuelle navneendring skal behandles på ekstraordinært landsmøte i 2008. Før den tid vil forbundet, som i dag organiserer landets musikere og musikkpedagoger, utrede hvilke nye kunstnergrupper som kan nås. I dag er MFO det eneste LO-forbundet som organiserer kunstnere.

– Står ikke de ulike kunstnerorganisasjonene overfor ulike utfordringer – hvor effektivt vil et storforbund være?

– Kunstnere har stor identitet knyttet til sitt fagfelt, men jeg har ingen tro på sjangerfundamentalisme. En gravid skuespiller skal ha samme avtaleverk i ryggen som en gravid musiker. De viktigste oppgavene til et storforbund vil være å sikre kunstnernes opphavsrettigheter, tariffpolitikk og arbeid mot sosial dumping – som vi ser mer og mer av også i kunstneriske yrker. Den andre hovedoppgaven er arbeidet som interesseorganisasjon: å kjempe for kunstnes og kulturens plass på budsjettene, sier Bjerkestrand.

Det er Klassekampen som skriver dette. Les hele artikkelen her.