Onsdag 22. november kunngjorde kulturdepartementet at DAB, det digitale bakkenettet for radio, blir utbygd videre.
I løpet av neste år vil 80 prosent av befolkningen kunne ta imot digitale sendinger. Kulturdepartementet vil gi P4, Kanal 24 og Radio 2 Digital forlenget digital konsesjon fram til 2020.

– Hensikten med å forlenge konsesjonen er å sikre stabile rammevilkår slik at de kommersielle radiokanalene skal kunne investere i utbygging av det digitale nettet, sier kulturminister Trond Giske.
Slår ikke av FM-nettet
Giske sa samtidig at det ikke er lagt noen nærmere planer for når FM-nettet skal slås av. FM-nettet vil tidligst bli slått av i 2014.
Med digitalt bakkenett for radio kommer også nye radiokanaler. Blant dem er NRK Barn, en kanal hvor sendingene er ment å nå fram til barn og ungdom. En slik satsing betyr nye utfordringer for forfattere av bøker for disse målgruppene, en ny kanal trenger nytt stoff. Siden kanalen skal sende hele dagen vil det også bli sendt mange repriser. Det igjen betyr at avtaler mellom opphavsmenn og radiokanaler må tilpasses denne nye virkeligheten.