Med noe forundring leser jeg John G. Bernanders svar til Anne Oterholm i Aftenposten 28. november. Der hevder Nrk-sjefen at NRK har inngått avtale med Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. Kan hende burde Bernander gå en runde i ”eget hus.” Det medfører nemlig ikke riktighet at NBU har inngått noen ny NRK-avtale. Sannheten er at vi er i gang med å forhandle om nye avtaler, og vi i NBU er ennå i tenkeboksen.

NRK satser stort på kvalitetstilbud for barn og unge. De viser også vilje til å ha oss forfattere med som tekstleverandører. Dessverre er godviljen langt større enn pengesekken. Kravene fra Nrk er blant annet lavere reprisehonorarer til forfatterne, sending fra flere ulike teknologiske plattformer og rett til bokutgivelser. Med denne utvidete utnyttelsen av våre tekster, følger det ikke utvidete honorarer, snarere tvert i mot.

Det mest betenkelige er at NRK ønsker å kunne tilby tekstforfattere av barne- og ungdomsstoff, som ikke er medlemmer av NBU, lavere honorarer. De vil med andre ord utvikle et A og et B- lag av tekstforfattere. Slik sett begynner Nrk å nærme seg tankegangen til ledelsen av et norsk flyselskap som nylig ble tatt for å overforbruke lærlingeprinsippet.NRK ønsker å fundamentere en ny tv-kanal for barn. Også her er grunntanken og godviljen enorm, dessverre er tilskuddene lave. Forfattere, oversettere, dramatikere, musikere og skuespillere har hatt innledende samtaler om samarbeid med NRK om innhold og avtaler for den nye kanalen. Det appelleres til vår godvilje, men godvilje gir oss verken smør på brødet eller salt i grøten. Vi som er kulturleverandører hører ofte av kulturformidlerne, det være seg forlag, mediehus eller andre kulturprodusenter at de har lite å gi oss. En forlegger uttrykte seg sogar slik: ”Du må ikke forvente at du kan leve av hobbyen din.”

Jo, akkurat det forventer vi. For andre lever av den, og de lever godt.