Eksperter på barne- og ungdomslitteratur presenterte nye bøker da man inviterte til barnebokforum for første gang i Horten på Kulturhuset 37 i går. Forumet talte sitt tydelige språk om en årlig gjentakelse.

Gjennom sju år har arrangementet blitt lagt utelukkende til Sandefjord her i fylket, men i år ble også Horten plassert på kartet for barnebokpresentasjoner.
Tre foredrag
Dette førte til at over 80 representanter fra skoleverket og barnebokbransjen var samlet til tre foredrag som tok for seg nye utgivelser innen bilde-, barne- og ungdomsbøker.
– Dette er et matnyttig kurs hvor vi har lyktes å få tak i engasjerte forelesere. Det er veldig fint at vi får nyanserte omtaler av bøker. Omtaler av barnebøker er det for lite av, og dette er en sjanger som trenger å opphøyes. Det finnes en sult etter å holde seg oppdatert også på dette området, samstemmer Inger Waal ved Horten bibliotek og Beate Aakerøy ved Vestfold Fylkesbibliotek, som sto for arrangementet i samarbeid med kommunale krefter.
Bokutstilling
Det var bøker utgitt i 2006 som fikk en gjennomgang på Kulturhuset i går, der det også var en bokutstilling for deltakerne å gjøre seg kjent med boktitler imellom foredragene. Inger Waal, som leder barneavdelingen ved Horten bibliotek, peker på viktigheten av gode barnebøker.
– Det er viktig at barna tidlig blir stimulert til å få et forhold til bøker, og at man får gode leseopplevelser gjennom disse. Det vil eksempelvis være merkbart om man begynner på videregående skole uten å ha lest bøker, sier Waal, som framhever at dette også er et politisk fokus gjennom lese- og skriveplaner. Dette er også et fokus på lokalt nivå gjennom planen "Lese- og skrivelyst", som er et samarbeid mellom barnehager, barneskoler og ungdomsskoler. Denne planen har et eget nettsted (www.leseweb.no) med informasjon til elever, foresatte og pedagoger.

Det er Gengangeren som skriver dette. Les hele artikkelen her.