Fra og med 2006 kan du spare til egen pensjon med skattefradrag i egen næringsinntekt dersom du er selvstendig næringsdrivende. Forfattere og oversettere som mottar honorar som næringsinntekt er selvstendig næringsdrivende. Det medfører at man betaler forskuddsskatt og leverer selvangivelse og næringsoppgave for selvstendig næringsdrivende.

Fra og med 2006 kan du spare til egen pensjon med skattefradrag i egen næringsinntekt dersom du er selvstendig næringsdrivende.

Selvstendig næringsdrivende:
Selvstendig næringsdrivende vil si at du driver eget firma, og ikke er ansatt av andre. Forfattere og oversettere som mottar honorar som næringsinntekt er selvstendig næringsdrivende. Det medfører at man betaler forskuddsskatt og leverer selvangivelse og næringsoppgave for selvstendig næringsdrivende.

Enkeltpersonsforetak:
Selvstendig næringsdrivende kan registrere seg som firma, enkeltpersonsforetak, og får da et eget organisasjonsnummer.
Registreringsblanketter kan lastes ned fra Brønnøysundregistrene www.brreg.no (klikk næringsdrivende og klikk videre til registrering).
Skjemaene kan også bestilles pr telefon: 75 00 75 00.
Du må signere og sende inn det utfylte skjemaet pr post. (Obs. Pass på å undertegne alle skjemaene.)
Registrering er gratis.
Fordelen ved å registrere seg som enkeltpersonsforetak er at man kan oppgi organisasjonsnummeret når man får oppdrag og unngår dermed diskusjonen om oppdragsgiver skal / ikke skal trekke skatt av honoraret. Som registrert firma kan man også lease datautstyr, firmabil m.m. dersom man har behov for det.

Pensjonssparing:
Fra og med 2006 kan selvstendige næringsdrivende altså frivillig sette av penger til egen pensjon, og få fradrag i næringsinntekten.
Du må ha et overskudd i din personlige næringsinntekt tilsvarende minimum 1G (kr 63 000) eller inntil 12G (kr 755 000) for å oppnå skattefridrag. Du kan spare opp til fire prosent av overskuddet pr år, og du kan selvsagt spare mer om du ønsker det. Fire prosents fradrag på skatten er imidlertid grensen.

Pensjonskonto:
Beløpet du velger å spare settes inn på en pensjonssparekonto. Beløpet pluss avkastning betales ut som alderspensjon etter fylte 67 år. Du bestemmer selv over hvor mange år utbetalingen skal skje, men minimum er ti år. Ved død blir eventuelt restbeløp på kontoen utbetalt til arvinger (ektefelle/ samboer, barn).

Eksempel på en tilbyder – Landkreditt
Skribentorganisasjonenes pensjonsutvalg har innhentet tilbud om pensjonssparing fra flere ulike banker og forsikringsselskaper. Vi har vurdert Landkreditts tilbud som det beste, i tillegg har vi oppnådd spesielt gode betingelser for de av våre medlemmer som benytter seg av tilbudet før nyttår (innmelding uten administrasjonskostnader). Vi anbefaler derfor at de av våre medlemmer som ønsker det, inngår avtale med Landkreditt så raskt som mulig.
Medlemmer av Dnf, NO, NDF og NBU kan inngå avtale om frivillig pensjonssparing med Landkreditt om de ønsker det.
Landkreditt tilbyr en fleksibel løsning, pensjonssparingen kan tilrettelegges den enkeltes ønsker og det er ikke noe administrasjonsgebyr. Landkreditt har egne fond og de gir høy avkastning. De er en mindre aktør i markedet og kan derfor gi en mer personlig service til kundene på epost eller pr telefon.
Landkreditt gir også tilbud om billig forsikring ved arbeidsuførhet. Blir man arbeidsufør dekker forsikringen sparebeløpet til pensjonen.
Landkreditt satser på kunder som er selvstendig næringsdrivende/ enkeltpersonsforetak og på små og mellomstore bedrifter.
For å se mer om Landkreditts pensjonssparingstilbud se www.landkredittbank.no (klikk pensjon og klikk videre til tjenestepensjon for selvstendig næringsdrivende).
For å melde deg på Landkreditts pensjonsparing, se landkredittbank.no som ovenfor og klikk på ”be om tilbud.”
Telefonnr. til Landkreditt er: 23 00 08 00.

Noen flere opplysninger:
Du må ha overskudd i næringsinntekten på 1G (kr 63 000) eller mer, for å få skattefordelen ved frivillig pensjonssparing. Om man har overskudd i næringsinntekt, vet man som regel ikke før man får avregningsoppgaver fra forlagene i februar /mars.
Det er mulig å inngå avtale om pensjonssparing i 2006, og så bestemme det årlige beløpet for innbetaling og innbetale sparebeløpet før 1. mars i 2007.

Landkredit godtar justering av sparebeløpet fra år til år, avhengig av hva næringsinntekten vil bli.

Du kan selvsagt inngå avtale med andre selskaper enn Landkreditt om du ønsker det. Vilkårene vil i så fall kunne avvike fra dem som er omtalt her.

Frilansere
Frilansere defineres som en person som mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt. (Gjelder oversettere, forlagskonsulenter, språkvaskere blant annet.) Frilansere var opprinnelig ikke omfattet av reglene som er omtalt ovenfor. Nå er det imidlertid kommet en stortingsproposisjon hvor det foreslås at ordningen med frivillig pensjonssparing med skattefradrag også skal omfatte frilansere. Vi kommer med mer informasjon om dette, så snart det er avklart.

Les Otto Risangers pensjonstips her.