av Bjørn Ingvaldsen

Ganske mange bøker kommer aldri ut. De fleste fordi den glade forfatter aldri blir ferdig med dem. En del fordi konsulenter og forlagsfolk ikke kjenner sin besøkelsestid. Og noen kommer aldri ut fordi de blir værende inne i datamaskina. De har blitt slettet ved en feil og finner aldri veien ut i bokhøsten.

I svunnen tid, i denne sammenheng de dager da DOS var operativsystemet på de fleste datamaskinene, fantes det en kommando, "undelete", som rettet dagen og nattesøvnen for mang en databruker. Denne kommandoen er dessverre borte nå, først og fremst fordi bosspannet, eller søppelkurven som enkelte øst for vannskillet kaller det, skal ta seg av slettingen.
Normalt vil det som slettes fra Windows eller MacOS havne i søppelkurven. Søppelkurven finnes som et ikon på skrivebordet. Sletter man noe ved et uhell kan man klikke på den og få se hva som er oppi. Fila som var blitt slettet kan deretter trekkes eller kopieres til en katalog og dermed være reddet. Markerer man søppelkurven og klikker med høyre musetast vil man få fram alternativene for kurven.
Men så hender det at alt går galt. Kanskje har man kommet til å slette alt som var i søppelkurven også. Kanskje har man haket av at man vil slette alt direkte uten å lagre i søppelkurv. Eller man har tømt kurven for å frigjøre plass på harddisken. Da er gode råd heldigvis ikke så dyre.
Det finnes program som gjør at sletta filer kan hentes fram igjen. Man må bare passe på å være så rask som mulig. Lagres nye data på harddisken kan de komme til å skrive over århundrets roman. Og da er det for seint. Et program heter FinalRecovery og kan kjøpes og lastes ned på finalrecovery.com. Det koster 40 dollar. Det smarteste man kan gjøre er å kjøpe dette eller et tilsvarende program og ha det liggende installert på datamaskina i påkommende tilfeller.
Og så minner vi igjen på de tre viktigste sikkerhetsreglene: Sikkerhetskopiering, sikkerhetskopiering og sikkerhetskopiering.