Den norske Bokhandlerforening har opprettet et nytt stipend til norske forfattere. Nå har Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forfatterforening underskrevet en avtale som skal komme forfattere i etableringsfasen til gode.

I 2007 har Den norske Bokhandlerforening avsatt ca. 300.000 kroner til stipendet.

Det er norske forfattere i etableringsfasen som skal nyte godt av disse pengene. Ett av stipendiene kan også tildeles en forfatter det er grunn til å knytte forventninger til i forbindelse med en særskilt utgivelse, heter det i avtalen. Det er det Litterære Råd i Forfatterforeningen som innstiller stipendkandidatene og ingen av stipendiene kan være på mer enn 200.000 kroner. Stipendiene skal være blant de viktigste forfatterstipend hva gjelder beløp tildelt den enkelte forfatter, ifølge avtalen.

Bakgrunnen for bokhandelens forfatterstipend er den nye bokavtalen fra 1. mai 2005. Denne avtalen gir bokhandel og bokklubb like muligheter til å rabattere skjønnlitteratur, noe som har medført at det selges langt mer skjønnlitteratur i bokhandel nå enn før, og at salget i bokklubb har avtatt.
Bokklubber har gjennom årenes løp bidratt med forfatterstipender gjennom Den Norske Forfatterforenings Solidaritetsfond. I 2004 var dette fondet på ca. fire millioner kroner, mens det i 2005 var redusert til ca. to millioner kroner.