Forholdet mellom Norsk kulturråd og kulturministeren er på frysepunktet. Flere rådsmedlemmer anklager nå Trond Giske for å slå beina under sitt eget kulturråd.

Tidligere i år varslet Trond Giske kamp mot unødig byråkrati og sløsing med offentlige kulturmidler. Sentralt i debatten sto Norsk kulturråd, som med sine 478 millioner kroner forvalter den aller største pengesekken over statsbudsjettet. De første signalene på at noe var i gjære, kom med årets statsbudsjett. Selv om Kulturrådet fikk økt sine bevilgninger med om lag 20 millioner kroner, sørget kulturministeren samtidig for å frata Kulturrådet ansvaret for flere støtteordninger. De viktigste var støtte til lokale konserter, innkjøp av samtidskunst og støtten til landets kulturhistoriske museer.

– Hvis Giske fortsetter på denne måten, kan vi like gjerne sitte i kassa på Rimi og dele ut pengene, sier Knut Haavik i Kulturrådet.

Ampert møte
6. desember hadde Norsk kulturråd sitt første møte etter at statsbudsjettet var lagt fram. Flere viktige endringer var blitt foreslått, uten at rådet var blitt spurt om hvilke konsekvenser dette kunne få. Den totale mangelen på dialog med departementets politiske ledelse ble trukket fram. Det samme ble tendensene til detaljstyring og faglig overkjøring. Stemningen ble amper og høyrøstet til Kulturrådet å være. Skyteskiven var landets kulturminister, som ikke har møtt Kulturrådet siden han var på besøk i vår.

– Det var synd at ingen fra pressen var til stede under møtet. Det ble en nokså opphisset debatt, sier Knut Haavik, tidligere sjefredaktør i Se og Hør.

Dråpen som skal ha fått begeret til å renne over for noen av rådsmedlemmene, var at støtten til landets historiske museer må kuttes allerede til neste år. Prosjekter som det allerede er lovet støtte til, risikerer dermed å havarere midtveis. Kulturrådet skal heller ikke lenger få lov til å dele ut penger til formål som allerede får støtte over statsbudsjettet. I verste fall kan det bety at mindre friteatergrupper og andre økonomisk sårbare kulturinstitusjoner kan gå dukken.

Under møtet vedtok Kulturrådet å sendte et skarpt brev til Kulturdepartementet, hvor de påpeker de negative konsekvensene og ber om en bedre dialog.

– Dette er enda et eksempel på at Giske vil vise handlekraft, men at han er såpass arrogant at han ikke vil høste av den store kunnskapen som finnes rundt ham, sier Knut Haavik.

– Kortere armer
I alt forsvant 16 millioner kroner ut av Norsk kulturråd med et pennestrøk i statsbudsjettet. Det er likevel ikke beløpene, men prinsippene som det nå krangles om. For hvem er best i stand til å vurdere hvilke kulturformål som trenger penger? Statsråden og hans saksbehandlere, eller fagpersonene som sitter i Kulturrådets mange utvalg? Selv Theo Koritzinsky, som er valgt inn som regjeringspartiet SVs representant i Kulturrådet, er sterkt kritisk til kulturministerens iver etter å vise handlekraft uten å rådføre seg på forhånd.

– Jeg er frustrert over noen av signalene som er kommet. Kulturdepartementet undervurderer den faglige kompetansen som ligger i Kulturrådet, mener han.

– Det er en tendens til at prinsippet om «armlengdes avstand» mellom departementet og Kulturrådet er blitt mindre viktig, fortsetter Koritzinsky.

– Man kan ikke se det på bildene av kulturministeren, men det virker som om han har fått stadig kortere armer, sier Knut Haavik syrlig.

Også rådsmedlem Ottar Grepstad slutter seg til kritikken.

– Dette er en konsekvens av et flertallsstyre som vet at de kan gjøre som de vil. Men det er ikke sikkert det er politisk klokt, sier Grepstad.

Det er Dagsavisen som skriver dette. Les saken her.