Norsk Transportarbeiderforbund og Bjørn Tore Aarsvolds arbeid med å få etablert en serie veikrobibliotek for sjåførene, fikk en plutselig julegave fra Den Norske Forleggerforeningen: I samarbeid med Cappelen og Lydbokforlaget gir forleggerne lydbøker til en verdi av 25.000 kroner til prosjektet, som ble omtalt i Klassekampen 18. desember

Norsk Transportarbeiderforbund og Bjørn Tore Aarsvolds arbeid med å få etablert en serie veikrobibliotek for sjåførene, fikk en plutselig julegave fra Den Norske Forleggerforeningen: I samarbeid med Cappelen og Lydbokforlaget gir forleggerne lydbøker til en verdi av 25.000 kroner til prosjektet, som ble omtalt i Klassekampen 18. desember

Per Christian Opsahl, administrerende direktør i Den Norske Forleggerforening, forklarer hvorfor foreningen og forlagene ble entusiastiske da de fikk høre om Transportarbeiderforbundets planer:

– Vi ønsker at denne ordningen skal bli etablert, at veikrobibliotekene skal bli en realitet. Men fordi dette er et tiltak satt i gang utenfor det litterære systemet, kan mangel på ressurser fort føre til at prosjektet ikke kommer seg videre. Det har vi villet gjøre noe med. Vi ser på dette som et veldig bra tiltak, en helt spesiell form for distribusjon som vi faktisk ikke hadde tenkt på. Det er egentlig en fantastisk tanke: bøker som leses og lyttes til gjennom og over hele landet.

Potensiale
Opsahl er klar over at prosjektet vil trenge ytterligere støtte og hjelp, men det er en annen samtale: Det viktigste i denne omgang, sier han, var å oppmuntre Transportarbeiderforbundet og Bjørn Tore Aarsvold, med en konkret, spontan handling.

– DnF kommer selvsagt til å følge prosjektet videre, men det viktigste nå var å gi det et spark i riktig retning. Vi som holder på med bøker, vil jo ikke noe annet enn at folk skal lese dem, og her møter vi en gruppe som vi ikke trodde leste, som sier at en slik ordning vil fungere for oss. Da skal vi gjøre vårt beste for at de skal få en slik ordning.

– Har dette prosjektet lært dere noe nytt om lydbokas potensiale?

– Det er ingen tvil om at lydbøker har en force som papirbøker mangler, nemlig at du kan gjøre noe annet samtidig som du tilegner deg boka. Det blir litt som forskjellen på radio og tv. Du kan, om du vil, gjøre mer enn en ting når du hører radio.

– Kan den også åpne for nye lese- eller skal vi kalle det lyttegrupper?

– Ja, det tror jeg. Det er lettere å komme seg til litteraturen når du får en profesjonell opplesning servert. Det er litt mer arbeid, for å si det sånn, å lese selv, og sånn sett kan nok lydboka åpne nye dører. Men vi håper og tror at denne veien inn ikke stopper ved lydboka, men at disse også skaper nysgjerrighet og interesse for papirboka, på kanskje litt lengre sikt.

Det er Klassekampen som skriver dette. Les artikkelen her.