NBU arrangerer seminar for yngre / nye forfattere i Beograd og lyser ut 3 plasser for foreningens medlemmer.

Seminaret støttes og delfinansieres av Det Norske UtenriksdepartementI Serbia i dag utgis det så og si ikke realistisk litteratur for barn og ungdom. Serbisk litteratur er for tiden inne i en forandring. Dette avspeiles i det som oversettes, men ikke i bøkene som skrives av serbiske forfattere. NBU ønsker derfor å bidra med erfaringer på dette litterære området, og arrangerer derfor i samarbeid med serbiske forfattere og forlag et seminar for å stimulere yngre og nye forfattere til realistisk litteratur for barn og unge. Serbia har som kjent gjennomgått store forandringer de siste femten årene, og dette er overhodet ikke behandlet i  b & u-litteraturen. Det vil også bli møte med norskstudentene på universitetet i Beograd.
    Seminaret vil pågå over tre dager, 9. – 11. mai i Beograd.
NBU dekker reise og opphold for tre forfattere som ønsker å delta på dette seminaret.
Det er i denne omgang ønskelig at deltakerne fra norsk side er forfattere som har skrevet realistisk litteratur. Fra serbisk side er det ønske om at en av deltakerne kan holde et innlegg om kritikk av barne- og ungdomslitteratur, da denne er ikke-eksisterende i Serbia.

Søknad sendes sekretariatet innen 1. februar.