I de siste dagen har en kjent debatt dukket opp i media igjen; debatten om hvem som bør få være med i forfatterforeningene. Både Den norske Forfatterforeningen (DnF) og Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) har et litterært råd som avgjør om en forfatter er verdig et medlemskap. Kriteriet er de litterære kvalitetene i det forfatteren har skrevet.

Debatten denne gangen har oppstått fordi ”Bokprogrammet” på NRK har intervjuet Frid Ingulstad, som for femten år siden ikke ble innvilget medlemskap i DnF. Ingulstad sier selv at hun ikke lenger bryr seg om at hun ikke har fått bli medlem i foreningen men syntes det var litt leit den gang hun fikk avslag. Programlederen følger det hele opp med intervju med formannen i så vel foreningen som i det litterære råd. I etterkant av dette diskuterer radio og aviser også opptakskravene i de litterære foreningene. Mange blir spurt om sin mening og mange framfører sin mening uten å ha blitt spurt først.

Denne debatten oppstår med ujevne mellomrom både i opinionen og innad i foreningene. Kort og enkelt sagt er det tre modeller for medlemsinntak som blir drøftet:

  • Dagens ordning, hvor kvaliteten vurderes av det litterære råd.
  • En ordning hvor forfattere som har fått kjøpt inn to bøker gjennom kulturrådets innkjøpsordning automatisk kan få medlemskap, de øvrige må vurderes av rådet.
  • Alle som har gitt ut x antall bøker i den aktuelle sjanger kan bli medlem.

Hva mener du? Vi åpner med dette spaltene både for medlemmer og andre som har synspunkter på hvorvidt opptakskravene til NBU bør endres eller forbli som de er i dag.