av Bjørn Ingvaldsen

Nettverket Ord & Bilde og Norsk kriterlag inviterte 19. januar til seminar og kontaktfest for illustratører og forfattere. Dagen ble delt inn i tre deler; først et seminar hvor billedboka ”Arkimedes i Prompeland” av Hans Sande og Gry Moursund ble drøftet. Etter det var det bildebokverksted, før dagen ble avsluttet med middag og framføring av prosjektene som hadde blitt til i løpet av dagen

Kunstkritikeren Truls Ramberg innledet om boka og om hvorfor det bare er teksten som blir anmeldt i omtale av billedbøker. Hvorfor skrives det ikke noe om kvaliteten og uttrykket til illustrasjonene også?

Ordet står sterkt i den vestlige tradisjonen, sa han i sitt innledningsforedrag. Blant kunstformene er det litteraturen og forfatterne som har størst status. Illustrasjoner blir ikke oppfattet som kunst av bokleserne. Funksjon, dyktighet og skjønnhet er stikkord i denne sammenhengen. Bilder i ei bildebok har en funksjon, noe som ofte gjør at de blir sett ned på i kunstkretser. Et godt utført håndverk gjør ikke bildet til kunst.

Maleriet, sier Ramberg, har en egen status innen billedkunsten. Den samme statusen har skulpturer. Kunstens hovedfunksjon i dag er å endre vår oppfattelse, materialet det er framstil av er uvesentlig. I en slik sammenheng blir dekorativitet sett på som noe mindreverdig.

Innen vår tids konsumentkultur blir det skjønne oppfattet som suspekt og det stygge som det radikale og nyskapende.

I dag, sier Truls Ramberg, er det to måter å definere kunst på: Nasjonalgalleriet, tidsskrift og utdanning står for den ene definisjonen, den enkeltes opplevelse av kunsten er den andre. Han avsluttet sin innledning med å bringe et sitat av billedkunstneren Anthony Gromley:

Brukskunst gjør det lettere å leve – kunst gjør det vanskeligere.

Dagen fortsatte med gruppearbeid hvor en forfatter og en illustratør samarbeidet med å løse en oppgave. Totalt var det 11 slike par som samarbeidet. Oppgaven var ”Oransje”. Mange originale løsninger ble prestert utover ettermiddagen. På kvelden var det middag i Rådhusgata 7 med framføring av tekst og bilder.

Åshild Irgens var en av illustratørene som deltok på bildebokseminaret. Dette er en av skissene hun lagde til temaet "Oransje".

Illustrasjon av Åshild Irgens