Grimstad kommune gjør et nytt fremstøt overfor kulturdepartementet for å få staten til å være med på å betale for det som nå har fått navnet «Litteraturhuset», og som skal bygges på tomta til den nåværende rutebilstasjonen i Grimstad sentrum.

Det er et poeng for kommunen å sende søknaden før 1.februar for å bli med i vurderingen rundt årets tildelinger av de statlige spillemidlene. Tidligere har departementet hatt flere innvendinger mot planene, blant annet forestillingen om at senteret også skulle være et arkiv, ikke bare et bibliotek med museumsdel. Fredag presenterte ordfører Svein Harberg og kultur- og oppvekstsjef Bjørn Kristian Pedersen en fornyet søknad om statlig støtte på 18,7 millioner kroner til senteret, med hjelp fra Hans Anthonsen i kommunikasjonsbyrået Ordkraft.

Ferdig 2011

"Litteraturhuset" skal ifølge planen stå ferdig i 2011, og fungere som et sentrum i kommunens omfattende Ibsen/Hamsun-satsning, med mange elementer som skal ha tilhørighet til bygget: Ibsen-Hamsundagene, Hamsun-museum, Ibsenmuseet, ny barnebokfestival, Hamsuns ruslespor, Høgskolen i Agder, Fjæreheia, Nørholm, osv.

Strid

Det har vært omfattende motstand mot plasseringen av bygget på den nåværende rutebiltomta, men de fornyede planene tar ikke hensyn til dette. Plasseringen er vedtatt av to kommunestyrer, og ordfører Svein Harberg sier han forholder seg til de politiske vedtakene som er gjort om lokalisering.

 

Det er NRK som skriver dette her.