– Alle tjener på at Googles boksøketjeneste kommer til Norge, mener direktør Jens Redmer. ens Redmer er direktør for Google Book Search i Europa, Midtøsten og Afrika. Fredag var han i Norge for å informere om boksøketjenesten:

– Per nå er det kun mellom fem og ti prosent av det menneskeheten har av kunnskap som ligger på nett. Googles boksøketjeneste er et ledd i vårt ønske om å øke denne andelen, sa han.

Det ønsker de å få til på to måter: Google Partner Program er en samarbeidsavtale mellom forlag og forfattere på den ene sida og søkemotoren på den andre, mens Google Library Project er et samarbeid med biblioteker, både offentlige og de tilknyttede utdanningsinstitusjoner. Bøker som ikke lenger dekkes av opphavsrett fordi de er for gamle, legger Google ut i sin helhet, som nedlastbare pdf-filer. Bøker som er tilgjengelige på markedet får man bare se maks 20 prosent av, uten å kunne kopiere eller skrive ut teksten. Derimot linker Google til bokhandlere som har boka, eller til biblioteker dersom den er utsolgt.

Diskusjonen så langt har vært rundt forfatternes rettigheter oppi det hele, men den diskusjonen ønsket ikke Google-direktøren å ta. «Jeg er ikke advokat», var standardsvaret på alt som handlet om kontrakter og rettigheter.

Det er en av grunnene til at Den norske Forleggerforening er forbeholden med å gi Google all makt over digitaliseringen av norske bøker:

– Vi ønsker ikke at Google skal ha dette eksklusivt. Vi har en avtale med Nasjonalbiblioteket, som er bra både for oss og for dem. Nasjonalbiblioteket har en nasjonal oppgave i å ta vare på norsk kulturarv. Derfor står de i en særstilling når det gjelder digitalisering av norske bøker, sa Per Christian Opsahl, fungerende direktør i forleggerforeningen.

Det er Dagsavisen som skriver dette her.