Skien kommunes kunstnerstipend med opphold i Skien

Kunstnerstipendet deles ut og finansieres av Skien kommune, og utdeles årlig med forbehold om at det avsettes midler under budsjettbehandlingen. Stipendet er på NOK 150.000,-. Av disse tildeles NOK 120.000,- stipendiaten, mens NOK 30.000 øremerkes til prosjektmidler knyttet til formidling i forbindelse med stipendiatens opphold i Skien. Stipendiaten får disponere enkel bolig og egnet verksted vederlagsfritt i minimum 10 og maksimum 12 måneder i Skien. Stipendiaten forplikter seg til å gjøre nytte av bolig og verksted i perioden som stipendet gjelder.

Stipendiet kan søkes av alle skapende kunstnere som er tilsluttet Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere, Dramatikerforbundet, Forbundet Frie Fotografer eller andre tilsvarende kunstnerorganisasjoner, eventuelt kunstnere som har fullført høyere kunstfaglig utdannelse i Norge eller i utlandet.

Så langt det lar seg gjøre skal stipendiaten presentere resultatet av arbeidet under oppholdet ved en egnet anledning senest ett år etter at oppholdet er avsluttet. Stipendiaten skal også være tilgjengelig for formidlingstiltak under oppholdet.

 

Søknad om stipend skal være begrunnet. Søknadsfrist: 1. april

For mer informasjon vennligst kontakt: kultursjef Alfhild Skaardal, kunstnerisk konsulent Tom-Erik Lønnerød, tlf: 35 58 10 00

Skien kommune, Kulturavdelingen, Postboks 4, 3701 Skien. Merk konvolutten: Kunstnerstipend

E-post: skien.postmottak@skien.kommune.no

Web: www.skien.kommune.no

Skien kommunes etableringsstipend for yngre kunstnere

Skien kommune utlyser 2 etableringsstipend á kr. 25.000,- for yngre kunstnere som ønsker å etablere seg i Skien kommune. Etableringsstipendene kan søkes av kunstnere som ikke er over 35 år i det året søknaden sendes inn.  

Stipendet skal gi kunstnere anledning til å utvikle seg kunstnerisk og sette dem bedre i stand til å leve av sitt virke som kunstner i Skien kommune.

Stipendene forutsettes gitt til kunstnere som er i ferd med eller ønsker å etablere seg i Skien kommune. Stipendene kan tildeles en gruppe kunstnere som er i ferd med å etablere seg, f.eks. et kollektivverksted. Søknaden skal da utformes som en gruppesøknad.

Søkere må i søknaden vise til egen kunstneriske produksjon, samt planer for fremtidig kunstnerisk virke. Søkere må ha avsluttet kunstnerisk utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.   

Søknadsfrist: 1. april. Søknaden skal være begrunnet.

For mer informasjon vennligst kontakt: kultursjef Alfhild Skaardal, kunstnerisk konsulent Tom-Erik Lønnerød, tlf: 35 58 10 00

Skien kommune, Kulturavdelingen, Postboks 4, 3701 Skien. Merk konvolutten: Etableringsstipend

E-post: skien.postmottak@skien.kommune.no

Web: www.skien.kommune.no