Språkrådet omorganiseres for å møte utfordringen fra engelsk. Direktør Sylfest Lomheim ønsker seg også 100 millioner til en norsk språkbank. ? Noe annet vil være et kulturelt og nasjonalt selvmord.

Språkrådets direktør Sylfest Lomheim var tydelig da han i går møtte kulturminister Trond Giske (Ap).

? Norge må få på plass en nasjonal språkbank for å kunne møte utfordringen fra engelsk. Nå er det ikke lenger regler for rettskrivning eller den evige krigen mellom bokmål og nynorsk som er det viktigste. Det viktigste er å sørge for at norsk overlever som bruksspråk, mener Lomheim.

Til høsten skal Kulturdepartementet legge fram en språkpolitisk stortingsmelding. Lomheims største ønske er at den vil anbefale en språkbank.

? Det hjelper ikke om kommende generasjoner behersker et feilfritt norsk om de velger å ikke bruke det.Fare på ferde

I dag feirer vi verdens internasjonale språkdag, og over hele verden, fra Frankrike til Japan, arbeides det med å bevare de nasjonale språkene i den stadig hardere konkurransen med engelsk. En språkbank vil være en ressursbase som gjør det enklere å benytte norsk i flere sammenhenger.

Giske er enig med Lomheim i at norsk, som et lite språk i en stor verden, står utsatt til.

– Det er så avgjort behov for en offensiv språkpolitikk. Det er viktig med et språk som holder tritt med et stadig mer spesialisert samfunn. Er det fare på ferde? Ja, vi ser eksempler innenfor både næringsliv, forskning og utdanning på at engelsk skyver norsk til side som førstespråk.

I 2004 tok Giske til orde for å opprette en norsk språkbank som en del av det rødgrønne kulturløftet. I går kunne han ikke love noe.

– I løpet av våren begynner vi arbeidet med den språkpolitiske stortingsmeldingen som skal være ferdig til høsten. Vi får vente og se hvilke tiltak den vil anbefale.
Infrastruktur

Lomheim er trygg på at språkbanken vil komme på plass.

– Fordi vi ikke kan la være. Den er helt nødvendig.

Han mener det vil koste et sted mellom 80 og 100 millioner kroner for å få på plass en skikkelig språkbank.

– Land med mye dårligere råd enn Norge har tatt seg råd til dette. Selv USA, som ikke er et foregangsland når det gjelder offentlige bevilgninger, har opprettet en språkbank med statlige midler. Det er å sammenligne med det å ha et offentlig veinett, jernbane, telefon; ganske enkelt nødvendig infrastruktur, sier Lomheim.

– Og i det ligger selvfølgelig at en språkbank også vil ha kommersiell interesse for mange.
– Følg EU

Torbjørn Nordgård er professor i lingvistikk ved NTNU i Trondheim. Han og flere andre har arbeidet for opprettelsen av en språkbank i mer enn ti år allerede.

– Problemet er at språkpolitikk har ligget hos Kulturdepartementet, mens det er Næringsdepartementet og Utdanningsdepartementet som har vært mest ivrige på å få til dette.

Nordgård er glad for at Lomheim nå er såpass tydelig på at en språkbank må på plass.

– Det er ikke gjort på kort tid, men vi bør begynne snarest mulig ved å etablere en stiftelse og få inn ressurser.

Han mener norsk forskningsaktivitet hemmes hver dag det ikke finnes en norsk språkbank.

– EU har satt i gang prosjekter der det skal bygges opp ressursbanker for alle språkene. Jeg håper vi kan få i gang et forpliktende prosjekt her i Norge via dette arbeidet.

Det er Dagsavisen som skriver dette.